Asianajotoimisto
Kuukka & Tiainen Oy

Asunto- ja Kiinteistökauppariidat

Asunto- ja kiinteistö-kauppariidat

Toimistomme on hoitanut lukuisia asuntokauppoihin liittyviä riitoja. Asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät ovat usein laajoja ja monimutkaisia ja edellyttävät paitsi juridiikan osaamista myös ymmärrystä rakennusteknisistä asioista. Asian hoitamisessa korostuu reklamaatioiden oikea-aikaisuus ja vaatimusten perusteleminen.

Tärkeää on ottaa yhteyttä asianajajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.