Asianajotoimisto
Kuukka & Tiainen Oy

Perhe- ja perintöoikeus

Hoidamme kaikkia perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä asioita.

perintöasiat lakimies_asianajaja_perunkirjoitus_avioehto_perheoikeus jyväskylä-2

Lasten huolto ja tapaamisriidat

Olen hoitanut paljon lasten huoltoon ja tapaamisiin liittyviä asioita, joissa on ollut kyse siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu sekä siitä miten huoltajuus- ja tapaamisoikeudet järjestetään. Asiaan liittyy myös usein lapselle maksettavasta elatusavusta. Nykyisin näitä asioita käsitellään pääsääntöisesti tuomioistuinsovittelussa ennen kuin siirrytään varsinaiseen oikeudenkäyntiin. Tässä ns. Follo-sovittelussa on kyse tuomioistuinavusteisesta menettelystä, jossa on tuomarin lisäksi läsnä sosiaalityöntekijä. Sen tarkoituksena on edesauttaa vanhempia saamaan asia keskenään sovittua. Vaikkei Follo-menettely olekaan varsinaista oikeudenkäyntiä, olen neuvottelukykyisenä avustajana mukana etsimässä yhdessä vanhempien kanssa toteuttamiskelpoisia ja kestäviä ratkaisuvaihtoehtoja. Mikäli Follossa ei päästä sopimukseen jatketaan asian käsittelyä oikeudenkäyntimenettelyssä. Toimintani lähtökohtana näissä on, että pääsemme lapsen edun kannalta parhaimpaan ratkaisuun.

perintöasiat lakimies_asianajaja_perunkirjoitus_avioehto_perheoikeus jyväskylä

Perunkirjoitukset ja perintöasiat

Perunkirjoitus on lain mukaan toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Meillä on pitkä ja laaja kokemus perunkirjoituksien hoitamisesta. Teemme myös osituksia ja perinnönjakoja sekä toteutamme pesänselvityksen asiakkaan toivomassa laajuudessa. Toimin käräjäoikeuden määräämänä kuolinpesän pesänselvittäjänä ja -jakajana. Laadimme myös testamentteja, avioehtosopimuksia ja edunvalvontavaltakirjoja.

Käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä ja pesänjakaja

Toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana osituksissa ja perinnönjakoasioissa.